Головна

НОВИНИ 

Центр післядипломної освіти та заочного навчання

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

з 5 березня 2018 року

оголошує прийом документів на ступінь

БАКАЛАВР

(заочно-дистанційна форма навчання)

Навчання відбувається у Локальних секторах заочного (дистанційного) навчання Університету, інформацію про яки Ви можете отримати на цьому сайті

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями: 

«Економіка підприємства», «Електротехніка та електротехнології»,

 «Теплогазопостачання і вентиляція»,

«Транспортні технології», «Публічне управління та адміністрування»

крім того можливо отримання інших спеціальностей за умови формування навчальних груп

Умови вступу:

Прийом документів проводиться з 05.03.2018 по 10.03.2018 року (включно).

Строки проведення фахових вступних випробувань: 11.03 - 18.03.2018 року

Термін зарахування вступників: 19.03.2018р.

 

 

 

 

 

 

 

 УВАГА

Пропонуємо Вам отримати ступінь магістра / бакалавра у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

Навчання відбувається у Локальних секторах заочного (дистанційного) навчання Університету, інформацію про яки Ви можете отримати на цьому сайті

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями: 

«Економіка підприємства», «Електротехніка та електротехнології»,

 «Теплогазопостачання і вентиляція»,

«Транспортні технології», «Публічне управління та адміністрування»

крім того можливо отримання інших спеціальностей за умови формування навчальних груп

Умови вступу:

Прийом документів до магістратури проводиться до 17.12.2017 року.

18.12.2017 року розпочинаються

вступні випробування

 

Вступ до отримання ступеню бакалавра

буде відкрито з

липня 2018 року

за наступними умовами:

Випускники шкіл (ліцеїв) - на перший курс за сертифікатами ЗНО

Випускники технікумів (коледжів) - на другий (третій) курс за результатами вступних іспитів

 

 

 

 

24.03.2017 року

DSC 9636

24.03.2017 року відбулась презентація спільного проекту громади Лозівщини і Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, в рамках якої здійснюється підготовка  фахівців для органів місцевого самоврядування освітнього ступеню «Магістр» за напрямом підготовки "Публічне управління та адміністрування" спеціальністю "Адміністративне управління об’єднаними територіальними громадами". Навчальні заняття будуть проходити у м. Лозова на базі Лозівського локального центру заочого та дистанційного навчання Університету.

Урочиста подія відбулася за участю керівництва Харківської області (Голова харківської обласної ради Чернов Сергій Іванович), міста Лозова (Секретар Лозівської міської ради Коба Сергій Олексійович).

DSC 9593   DSC 9628

У своїх доповідях, виступаючи означили актуальність проблеми, яка полягає в необхідності підготовки нової генерації управлінських кадрів для системи місцевого самоврядування, що створюється за нових умов громадсько-політичного та соціально-економічного розвитку України. Зазначили важливість підготовки фахівців, яка набуває вирішального значення у справі зміцнення та розвитку місцевого самоврядування в Україні. Підкреслили важливість висування на перший план питання професіоналізму місцевих кадрів, їх спроможності ефективно управляти власністю і фінансами, бюджетними установами, об’єктами інфраструктури та соціальної сфери, вміння працювати з усіма суспільними верствами, громадськими групами. Визначили потрібність України у фахівцях, що володіють мистецтвом муніципальної політики, сучасними муніципальними технологіями і методами муніципального менеджменту.

 

 

 

 

Шановні випускники міст:

ХарківЛозова (Харківської області), Первомайський (Харківської області), Куп’янськ (Харківської області), Полтава, Енергодар (Запорізької області), Генічеськ (Херсонської області), Маріуполь, Житомир

Центр післядипломної освіти і заочного навчання

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

фасад

запрошує Вас на навчання за заочною та заочно-дистанційною формою безпосередньо у Вашому місті, де відбуватимуться установчі заняття, консультації та заліково-екзаменаційні сесії

за наступними напрямками (спеціальностями):

1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

2. ОБЛІК І АУДИТ

3. МЕНЕДЖМЕНТ

організацій міського господарства

організацій місцевого самоврядування

готельного, курортного та туристського сервісу

логістика

управління проектами (на основі базової вищої освіти)

4. ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

5. ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ

6. ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

7. БУДІВНИЦТВО

промислове та цивільне будівництво

міське будівництво та господарство

водопостачання та водовідведення

теплогазопостачання та вентиляція

8. ГІДРОТЕХНІКА (ВОДНІ РЕСУРСИ)

9. ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

організація і регулювання дорожнього руху

організація перевезень та управління на транспорті

10. ГЕОДЕЗІЯ, КАРТОГРАФІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ

оцінка землі та нерухомого майна

землеустрій і кадастр

11. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА

12. ТУРИЗМ

13. ОХОРОНА ПРАЦІ

 14. ДРУГА ВИЩА ОСВІТА (всі спеціальності)

На сайті 696 гостей та користувачі відсутні