Документи для приємної комісії

Документи для приємної комісії

1. Заява про вступ до Університету, (оформлюється у приймальній комісії).

2. Атестат про середню освіту з додатком, або диплом про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень державного зразка з додатком (за особистим вибором - оригінал або його завірену копію) та 2 ксерокопії;

3. 2 ксерокопії 1, 2 та 11 сторінок паспорта;

4. 2 копії ідентифікаційного коду;

5. 6 кольорових фотокарток розміром 3x4 см;

6. 1 поштовий конверт з домашньою адресою, 1 конверт (16 × 24), 1 швидкозшивач паперовий;

7. Особи, які приймаються на перший курс навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра в обов'язковому порядку надають три сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (за власним бажанням - оригінал або завірену копію) та 1 ксерокопію:

- З української мови та літератури, як обов'язковий, на всі напрями підготовки;

- Два профільних на обраний напрям підготовки;

8. Відповідно до пункту 6.14 Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затвердженим на підставі наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, що надходить дає згоду на обробку своїх персональних даних в Єдиній базі. Якщо вступнику ще не виповнилося 16 років, згоду дають його батьки (усиновителі) або опікуни.

9. Військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці):

10. Нотаріально завірені копії документів, що дають право на пільги.

11. При вступі на контрактну форму навчання укладається договір. Договір про навчання вступника, якому не виповнилося 16 років, складають його батьки або інші законні представники, які повинні мати при собі паспорт та ідентифікаційний код.

Оригінали наступних документів повинні бути пред'явлені до приймальної комісії для засвідчення їх копії:

ідентифікаційний код;
паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта);
військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці);
оригінал документа про освіту (при поданні його копії);
оригінал медичної довідки (при поданні його копії);
оригінал документа Українського центру оцінювання якості освіти (при наданні його копії);
документи, що дають право на пільги (оригінал);

No Images