Центр післядипломної освіти та заочного навчання

Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

з 5 березня 2018 року

оголошує прийом документів на ступінь

БАКАЛАВР

(заочно-дистанційна форма навчання)

Навчання відбувається у Локальних секторах заочного (дистанційного) навчання Університету, інформацію про яки Ви можете отримати на цьому сайті

Запрошуємо Вас на навчання за спеціальностями: 

«Економіка підприємства», «Електротехніка та електротехнології»,

 «Теплогазопостачання і вентиляція»,

«Транспортні технології», «Публічне управління та адміністрування»

крім того можливо отримання інших спеціальностей за умови формування навчальних груп

Умови вступу:

Прийом документів проводиться з 05.03.2018 по 10.03.2018 року (включно).

Строки проведення фахових вступних випробувань: 11.03 - 18.03.2018 року

Термін зарахування вступників19.03.2018р.

No Images