промислове та цивільне будівництво

Характеристика спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»

Випускники спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» отримують фундаментальну підготовку в області будівництва, зокрема проектування, будівництва та експлуатації промислових і цивільних (житлових, адміністративних, торгівельних будинків, вокзалів, шкіл і інших) будівель і споруд.

Випускники спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» знають як і вміють запроектувати та збудувати у відповідності до діючих нормативних документів різноманітні будівлі та споруди промислового та цивільного призначення. Під час навчання вони набувають теоретичних знань і практичних навичок щодо проектування та будівництва сучасними методами різноманітних будівель і споруд. Студенти навчаються розробляти проекти з використанням сучасних програмних комплексів на персональних обчислювальних машинах.

Освітньо-кваліфікаційні рівні випускників: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Основні спеціальні навчальні дисципліни: Опір матеріалів, Будівельна механіка, Будівельне матеріалознавство, Архітектура будівель і споруд, Будівельні конструкції, Металеві конструкції, Залізобетонні та кам’яні конструкції, Технологія будівельного виробництва, Організація будівництва, Економіка будівництва.

Можливість працевлаштування. Випускники спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» запрошуються на роботу в проектні та будівельні організації та фірми, які займаються проектуванням і будівництвом об’єктів транспорту, промислового та цивільного призначення. В проектних організаціях випускники займають посади інженера проектувальника, а в будівельних організаціях – будівельного майстра, виконроба.

No Images