екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Характеристика спеціальності «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Підготовка фахівців здійснюється випусковою кафедрою «Міських та регіональних екосистем». Після 4 років навчання студенти-екологи здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра з кваліфікацією організатор природокористування.

Випускники кафедри, які отримали диплом інженера-еколога, можуть обіймати такі посади (згідно з Державним класифікатором професій ДК 003:2010):

менеджер з природокористування;

інженер з техногенно-екологічної безпеки;

інженер з охорони навколишнього середовища;

еколог;

експерт з екології;

інженер з відтворення природних екосистем;

інженер з природокористування;

фахівець з управління природокористуванням;

інспектор з використання водних ресурсів;

інспектор з охорони природи;

організатор природокористування;

інспектор з охорони природно-заповідного фонду.

При кафедрі функціонує центр кар'єрного розвитку, який забезпечує інформаційну підтримку у працевлаштуванні випускників.

Випускники кафедри працюють у проектних організаціях і є розробниками розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС), який є обов'язковим у будь-якому проекті з будівництва, у Державних екологічних інспекціях, Державних управліннях охорони навколишнього природного середовища, регіональних управліннях водних ресурсів, у санітарно-епідеміологічних станціях, у навчальних закладах різних рівнів акредитації, на науково-виробничих підприємствах, у консалтингових фірмах, хімічних лабораторіях, на підприємствах різних галузей господарства в Харківській, Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Київській, Вінницькій областях, АР Крим, м. Київ, у Російській Федерації. Багато випускників продовжують навчання або працюють за фахом в інших країнах – Велика Британія, Німеччина, Фінляндія, Португалія, Греція, Сирія, Йорданія, Ліван, Канада тощо.

На кафедрі функціонує двомовна академічна група, в якій всі бажаючі студенти навчаються англійською та рідною мовами; іноземні студенти мають можливість всі дисципліни вивчати англійською мовою. Більшість викладачів кафедри вільно володіють англійською та іншими іноземними мовами, проходили тривалі науково-педагогічні стажування у Великій Британії, США, Канаді, Фінляндії, Франції, Португалії, Іспанії, Туреччині.

Постійною практикою кафедри є залучення студентів до участі у науково-дослідних стажуваннях за кордоном.

No Images