електромеханіка

Спеціальності з електромеханіки:

Випускник Академії отримує кваліфікацію спеціаліста «Інженер-електромеханік» за напрямом підготовки електромеханіка.

7.05070202 - Електричні системи і комплекси транспортних засобів.

При підготовці студентів цієї спеціальності на кафедрі вивчаються такі дисципліни: мікропроцесорні пристрої транспортних засобів, діагностування елетрооборудованія транспортних засобів, механічне обладнання транспортних засобів, електричне обладнання транспортних засобів, технічна експлуатація транспортних засобів, проектування та розробка електрообладнання транспортних засобів, моделювання електромеханічних систем, організація і управління на транспорті, науково-дослідна робота студентів, інформаційні технології на транспорті, спеціальні електроприводи транспортних засобів, ремонт транспортних засобів.

Посади, які може займати випускник: керівник підприємства, установи чи організації; начальник, майстер виробничих ділянок (відділів) у промисловості; керівник виробничого відділу на транспорті; інженер, фахівець-електрик.

Фахівці працюють в проектно-конструкторських і науково-дослідних організаціях, підприємствах, які розробляють, виготовляють і поставляють технічні засоби електричного транспорту, і ремонтно-експлуатаційних підприємствах різних форм власності, що здійснюють експлуатацію та ремонт електромеханічних систем транспортних засобів.

7.05070203 - Електричний транспорт

При підготовці студентів цієї спеціальності на кафедрі вивчаються такі дисципліни: мікропроцесорні пристрої електротранспорту, ресурсозбереження на транспорті, механічне обладнання рухомого складу, електричне обладнання рухомого складу, технічна експлуатація електричного транспорту, організація і управління на електричному транспорті, науково-дослідна робота студентів, інформаційні технології на транспорті, теорія і розрахунок електрообладнання рухомого складу, діагностування рухомого складу електричного транспорту, спеціальні електроприводи комунального господарства.

Посади, які може займати випускник: майстер, начальник депо, ремонтного підприємства електричного транспорту, інженер, з організації руху, інженер-конструктор електричного транспорту та ін.

Фахівці працюють в управліннях транспорту, на підприємствах проектування, експлуатації та ремонту технічних засобів транспорту і транспортної інфраструктури, в організаціях метрополітену.

Охорона праці на електричному транспорті

При підготовці студентів цієї спеціалізації на кафедрі вивчаються такі дисципліни: правове регулювання охорони праці, методи оцінки небезпечних і шкідливих виробничих факторів, експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки, пожежна безпека, науково-дослідна робота студентів, виробнича санітарія, охорона праці при експлуатації та ремонті рухомого складу, спецкурс за тематикою магістерської роботи.

Посади, які може займати випускник: керівник відповідних відділів в органах управління, облдержадміністрації, управлінні Гогорпромосмотра, керівник відділу, інженер, інспектор з охорони праці ремонтно-експлуатаційного підприємства транспорту, інженер-конструктор транспорту; керівник відповідної служби в управліннях та на підприємствах ліфтового господарства; працівник у навчальних та науково-дослідних установах.

Фахівці працюють у відділах держадміністрації, управліннях транспорту, в депо, на підприємствах з проектування, експлуатації та ремонту міського електричного транспорту та транспортної інфраструктури, в організаціях метрополітену.

7.05070204 - Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

При підготовці студентів цієї спеціальності на кафедрі вивчаються такі дисципліни: мікропроцесорні пристрої систем автоматизації електроприводів, моделювання електромеханічних систем, енергозбереження та енергетичний менеджмент, підйомно-транспортне та технологічне обладнання, системи керування електроприводами, випробування, експлуатація та ремонт електромеханічних пристроїв, силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу , організація і управління на підприємствах ЖКГ, науково-дослідна робота студентів, інформаційні технології при експлуатації інженерних мереж, автоматизоване проектування електромеханічних систем (в системі КОМПАС), автоматизація технологічних процесів і установок.

Посади, які може займати випускник: керівник комунального підприємства, установи та організації; начальник і майстер виробничої дільниці (відділу) у промисловості; головний спеціаліст - керівник виробничого відділу на транспорті, керівник відділу з науково-технічної підготовки виробництва; інженер, фахівець-електрик.

Фахівці працюють в проектно-конструкторських і науково-дослідних організаціях, в підприємствах, які розробляють, виготовляють і поставляють технічні засоби для підприємств теплопостачання, водопостачання, газопостачання та ліфтового господарства, і ремонтно-експлуатаційних підприємствах різних форм власності, що здійснюють експлуатацію та ремонт електромеханічних систем.

No Images