електротехніка та електротехнології

Характеристика спеціальності «Електротехніка та електротехнології»

Електротехніка та електротехнології – сучасна спеціальність. Фахівці цієї спеціальності займаються проектуванням та експлуатацією електротехнічних систем та мереж електропостачання.

Інженери-електрики можуть працювати інженерами-електриками та енергетиками на промислових та цивільних підприємствах; займатися проектуванням, наладкою, монтажем, експлуатацією промислового електрообладнання та електронних систем управління.

Основні сфери діяльності :

керування електротехнічними системами та мережами;

забезпечення надійної роботи електромереж та систем електропостачання промислових підприємств;

консультації з питань енергоощадності;

консультації з питань, що стосуються електричних систем і функціонування обладнання, забезпечення їх підтримки і ремонту;

визначення процесу введення і використання систем електропостачання в промисловому секторі та інших будівлях і за необхідності керування роботами;

забезпечення безперебійної подачі електроенергії на виробництво;

аналіз показників використання електроустаткування складання кошторисів на проведення ремонтних робіт, оформлення заявок на придбання матеріалів і запасних частин, необхідних для експлуатації устаткування;

підтримання зв'язку з технічних питань з іншими фахівцями;

обговорення умов договорів з постачальниками електричних систем і відстеження виконання даних умов.

Фахівець зі спеціальності «Електротехніка та електротехнології» матиме навички:

проектувати електротехнічні системи та мережі;

експлуатувати мережі електропостачання;

використовувати сучасну комп’ютерну техніку для проектування, діагностики та експлуатації електротехнічних систем;

працювати з пакетами програм Mathcad, Mathematica, MATLAB, P-CAD, Electronics Workbench, Компас AutoCAD та іншими;

проводити наукову діяльність у галузі паливно-енергетичного комплексу;

розробляти та моделювати системи електрозабезпечення та обладнання;

проводити економічний аналіз на проектування та монтаж електроустаткування;

розробляти та впроваджувати інформаційні системи в галузі електроспоживання.

Електротехніка та електротехнології – це престижна технічна спеціальність, яка має найвищий попит на ринку праці нашої країни!

No Images