теплогазопостачання та вентиляція

Спеціальність «Теплогазопостачання та вентиляція»

Проектування інженерних систем, які відповідають вимогам сьогодення, їх належна експлуатація – запорука людського здоров’я і комфорту людини. Ці задачі вирішуються інженерами-будівельникам за спеціальністю теплогазопостачання і вентиляція.

На даному етапі свого розвитку університет готує фахівців з вищою освітою за рівнем бакалавр, спеціаліст і магістр. Всі три рівня відповідають напрямку знань – будівництво. Спеціалісти за фахом «Теплогазопостачання та вентиляція» працюють в організаціях, що здійснюють будівництво та реконструкцію зовнішніх теплових і газових мереж, внутрішніх систем опалення, вентиляції, кондиціювання повітря, газопостачання, а також теплогенеруючих установок; у організаціях по експлуатації вищезгаданих систем; проектних установах галузевого характеру, при вирішенні питань, пов’язаних з проектуванням і конструюванням даних систем; в наукових установах при виконанні розвідувальних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт з метою застосування нових технологій в області теплогазопостачання, вентиляції, раціонального використання енергії та охорони повітряного басейну.

Проектування систем теплогазопостачання та вентиляції включає наступні задачі:

- розробка техніко-економічних обґрунтувань проектів раціонального використання та утилізації теплових ресурсів, схем теплогазопостачання та вентиляції;

- прогнозування, вивчення і розробка теплових балансів підприємств, промислових зон, міст і селищ;

- проектування мереж теплогазопостачання, систем опалення, вентиляції, газопостачання і кондиціонування повітря;

- проектування теплогенеруючих та тепло утилізаційних установок;

- розробка енергозберігаючих заходів.

Будівництво систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- перевірка робочих креслень по спорудах і системах, які намічені до будівництва;

- організація та керування спеціальними та монтажними роботами;

- забезпечення контролю за якістю виконання робіт при прокладенні зовнішніх та внутрішніх мереж;

- виконання інструментальних спостережень за всіма видами робіт;

- розробка проектів організації та виконання монтажних робіт;

- оформлення заходів по запобіганню виробничого травматизму, попередженню та ліквідації аварій.

Експлуатація систем теплогазопостачання та вентиляції включає задачі:

- забезпечення безвідказної та ефективної роботи систем тепло- і газопостачання;

- впровадження прогресивних технологій;

- наладка систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;

- експлуатація теплогенеруючих установок.

No Images