туризм

Туризм

Профіль діяльності: організація діяльності з надання основних видів послуг у сфері туризму - система дій, спрямована на формування, просування і реалізацію туристського продукту; оцінка рекреаційного потенціалу територій; організація надання екскурсійних послуг; використання чинної нормативно-правової бази, економічесікх основ функціонування і розвитку туристських підприємств.

Робота: на підприємствах туристичної індустрії (туристські агенції, фірми, компанії, бюро подорожей та екскурсій, туристські оператори, транспортні засоби - перевізники туристів), у науково-дослідних установах, навчальних закладах, органах державного управління у сфері туризму, туристські спортивні бази і табори , апарат органів державної виконавчої влади, контролю

No Images